Ми знаходимосьМО вчителів початкової школи

Науково-методична проблема  методичного об’єднання вчителів початкових класів
«Дослідно-орієнтовне навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення учнів початкової школи»

  ПІБ вчителя Методична тема

Хайдарова Н.П.

 
«Розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів формування ключових компетентностей і наукового мислення».
 

Таскіна Л.Л.

«Формування предметних компетентностей у здобувачів освіти засобами методики CLIL".
 

Каліман А.А.

«Активізація науково-дослідницьких умінь як складової формування в учнів початкової школи ключових компетентностей та наукового мислення».

Сергеєва І.А.

« Дослідно-орієнтовне навчання як чинник забезпечення науковості та збалансованості у сприйманні інформації різних освітніх галузей здобувачами освіти».
 

Заколодна А.М.


«Розвиток науково-дослідницьких умінь як складової формування в учнів початкової школи компетентності у природничих науках».
 


Хрипко Н.М.

«Дослідно- орієнтоване навчання як інститут формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення учнів початкових класів на уроках природознавства».
 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/