Ми знаходимосьМК іноземної філології

 
  ПІБ вчителя Методична тема

Вовченко О.М.

Вчитель
німецької 
мови


«Застосування елементів методики CLIL на уроках німецької мови як засіб інтегрування вивчення іноземної мови з іншим навчальним предметом».

Любченко Т.С.

Вчитель
англійської мови

 
«Використання інтерактивних технологій у навчанні англійської мови різними видами мовленнєвої діяльності».

Овсієнко К.І.

Вчитель 
англійської мови 


«Використання методу CLIL для формуванння навичок монологічного мовленння учнів на уроках англійської мови».
 


Мошенець О. Г.

Вчитель 
англійської  та
французької мов

«Використання методу CLIL на уроках англійської та французької мов з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов».

Моісеєва Н. О.

Вчитель 
англійської мови

«Акмеологічний підхід до розвитку творчої особистості  учнів старшої школи під час вивчення англійської мови».

Киричок Л. Д.

Вчитель 
англійської мови


«Інтегрований підхід до викладання англійської мови як засіб формування і розвитку навичок 21 століття».

Гринь С. С.

Вчитель 
англійської мови

«Метод CLIL як предметно-мовне інтегроване навчання англійської мови у початковій школі».
     

Бечкало Н.В.

Вчитель 
англійської мови


«Формування мовленнєвої компетенції учнів шляхом застосування інтерактивних форм роботи на уроках англійської мови».


Чернорук А. О.

Вчитель
німецької  мови

 
«Використання акметехнологій підчас вивчення німецької мови у середній школі».
      

 Ніколенко К.С.

Вчитель
німецької  мови

«Культурологічний підхід до вивчення німецької мови у середній школі».
    

Одом О.І

Вчитель 
англійської мови

«Використання інтерактивних технологій та інтернет-ресурсів на уроках німецької мови для розвитку гармонійної особистості учня».
   

Кордюк Л.О.

Вчитель 
англійської мови

«Реалізація методики CLIL на уроках англійської мови як чинник адаптації особистості в добу глобалізації».

Іваненко А.О.

Вчитель 
англійської мови

«Використання інтерактивних методів навчання для розвитку творчої особистості учнів на уроках англійської мови».

Стороха Б.В.

Завідувач кафедри романо-германської філології, доцент, кандидат філологічних наук 
 

 

Галаур С.П.

кандидат філологічних наук

координатор науково-дослідницькою діяльністю іноземного профілю
 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/