Ми знаходимосьМО класних керівників

Методична тема об’єднання класних керівників
«Дослідницько-орієнтоване навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності»

Методичну роботу методичного об’єднання класних керівників у 2020-2021 н.р. сконцентровано на вирішенні виховного проблемного питання:
 "Формування цілісної особистості, інноватора, патріота, здатної до наукової діяльності та інноваційного мислення"

Методичні теми над якими працюють вчителі

Клас ПІБ вчителя Методична тема

3 

3-С

 4-А

Каліман А.А.


Сергєєва І.А.

Заколодна А.М.«Формування духовно – моральної особистості, вміння співпрацювати з іншими в колективі.»


« Виховання творчої, самостійнї, креативної особистості в умовах НУШ».

«Формування національної свідомості школярів та виховання любові до традицій українського народу».
     

4-Л


4-Н

Таскіна Л.Л.               
               

Хрипко Н.М.

« Інноваційні підходи до формування особистості учня початкової школи у сучасному освітньому просторі».


«Інноваційні підходи до формування особистості учня у сучасному освітньому середовищі».

6-В

Бакулей В.М.
 

«Формування моральної самосвідомості, відповідальності як риси особистості і навчання культури поведінки на основі керування собою».
 

6-С

Голуб А.М.

«Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання школярів».


6-А
7-А


7-К 
8-А


Конюшенко Т.Л.
Ребрик Т.О.


Гринь С.С.
Тихоненко Н.І.


«Формування  учнівського колективу  шляхом виховання обов’язку, відповідальності, етичних норм поведінки та спілкування.»

«Створення оптимальних умов для особистісного розвитку учнів, їхньої мотивації до пізнання і творчості, духовного становлення особистості учня в контексті саморозвитку".

«Самоосвіта- шлях до успіху».

«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин.».
 


8-Н


Демченко Л.О.


«Пізнати самого себе та допомогти в цьому своїм учням».
 

  9-Л

              Любченко Т.С.


«Формуваняя дружнього організованого  колективу через активізацію індивідуального  впливу та колективної  виховної роботи».
 

9-А

Зуй В.І.


«Формування ключових компетентностей учнів, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві».


10-Н


Науменко О.М«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

10-К

Каневська О.І


«Духовність у становленні та розвитку гармонійної особистості та свідомого громадянина держави».11-АОлефіренко С.І.


«Виховання у школярів толерантного ставлення до учнів класу та усвідомлення моральних якостей особистості».

11-К

Овсієнко К.І


«Формування основних соціальних компетентностей учнів в умовах сучасної школи».


http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/