Ми знаходимосьСтратегія розвитку Наукового ліцею №3

Стратегія розвитку

НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ №3
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2019-2024 рр.
      
 
                                                                          Схвалено
                                                                                                       рішенням педагогічної ради
                                                                                        від 30.08.2019 № 1
 
                                                                                          Схвалено зі  змінами
                                                                                                      рішенням педагогічної ради
                                                                                         від 23.06.2019 № 11
 
 
 Стратегія розвитку Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради
 на 2019-2024 рр.
Паспорт закладу
Адреса: вул. В.Чорновола, 4, м.Полтава.
 
Головні завдання Наукового ліцею №3:
 • підготовка майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях;
 • провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності;
 • забезпечення здобуття учнями освіти відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо);
 • забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності;
 • навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної доброчесності;
 • пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності;
 • розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;
 • налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами;
 • залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій відповідно до профілю наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів.
Методична проблема:
Дослідницько-орієнтоване навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності.
Основні документи, які регламентують діяльність
       Наукового ліцею №3:
Статут Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради
Річний план роботи Наукового ліцею №3
Колективний договір на 2019-2024 р.
Положення про Раду Наукового ліцею №3
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
Положення про психологічну службу
Положення про учнівське самоврядування
Положення про конкурс «Кращий клас року»
Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до Наукового ліцею №3
Порядок проведення навчальної та  наукової практики
Правила внутрішнього розпорядку учнів Наукового ліцею №3
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу.
 
Термін реалізації  Стратегії розвитку:  2019-2024рр.
 
Структура Стратегії розвитку Наукового ліцею №3:
І. Вступ
ІІ. Інформація про заклад. Місія Наукового ліцею №3
ІІІ. Загальна стратегія розвитку
Проєкти:
Ефективний менеджмент
Юний науковець
Агенти змін
Світ без кордонів
CLIL
Територія успіху
Здорова дитина – здорова нація
ІV. Очікувані результати
 
І.  ВСТУП
Розроблення стратегії розвитку Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради зумовлено якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність до Закону України Про повну загальну середню освіту, Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат,  до потреб сучасного життя, запитів суспільства щодо якісної освіти, спрямованої на підготовку майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях.
Мета стратегії розвитку: визначити перспективи розвитку Наукового ліцею як закладу, що забезпечує здобуття учнями освіти відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування,  поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової й науково-технічної діяльності.
Стратегія  розвитку ліцею є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів.
Проєкти, із яких складається Стратегія розвитку, допоможуть вирішити такі завдання:
 • Провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної діяльності.
 • Розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу.
 • Створення умов виховання та навчання учнів, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.
 • Професійний розвиток педагогічних кадрів, спонукання до творчої педагогічної діяльності.
 • Навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної доброчесності.
 • Налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами.
 •  Забезпечення, оптимізація та поліпшення матеріально-технічної бази.
ІІ. Інформація про заклад. Місія Наукового ліцею
«У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу», – ці слова Софії  Русової, сказані наприкінці ХІХ століття, наразі звучать ще актуальніше, ніж півтора століття тому. Дійсно, школа – це «скарб найкращий кожного народу» . Таким скарбом був і залишається освітній заклад, заснований за дорученням імператора Олександра І в 1808 році, тоді це була чотирикласна гімназія. Пізніше Перша Полтавська чоловіча гімназія реорганізована в семикласну. Багато її вихованців прославило і своє ім’я, і свою гімназію, і свою державу. Наприклад, на купюрі в 100 шекелів уміщено портрет другого президента Ізраїлю Іцхака Шимшелевича, який у 1895 році вступив до Першої Полтавської чоловічої гімназії. Колишніми гімназистами були математик світового масштабу Михайло Остроградський, видатний політичний і громадський діяч, історик, публіцист, етнограф Михайло Драгоманов, режисер, письменник, театральний діяч М. Старицький, поет В. Самійленко, перший міністр освіти УНР І. Стешенко, Патріарх Київський і всієї України Мстислав. Імена багатьох поетів, художників, науковців, артистів – випускників Полтавської гімназії – можна знайти на сторінках різних енциклопедій, довідників, словників тощо. Після Жовтневого перевороту 1917 року в Україні зникає назва «гімназія» і натомість з’являється нова назва: спочатку «трудова», пізніше – «середня школа», у 1965 році заклад отримав статус школи з поглибленим вивченням англійської мови, у 2005 – це вже спеціалізована школа І-ІІІ ступенів.
Маючи сформований високопрофесійний колектив, сучасну матеріально-технічну базу, КЗ «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Полтавської міської ради Полтавської області» ініціював зміну типу закладу. Відповідно до Закону України «Про освіту» , Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат , рішення 22 сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 25.04.2019 р. «Про зміну типів та назв закладів загальної середньої освіти м. Полтава» з 01.08.2019 р. розпочав діяльність Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради ( скорочена назва – Науковий ліцей №3). Відповідно до Статуту :
«НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ  №3 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - заклад спеціалізованої освіти  ІІ-ІІІ ступенів наукового профілю складається із:     
             І ступінь – початкова  школа, що діє при науковому ліцеї до  01.07.2022 року та забезпечує початкову освіту;        
       ІІ ступінь – базова освіта наукового спрямування (5-9 класи), термін навчання 5 років, базова освіта наукового спрямування здобувається одночасно з базовою освітою та полягає в набутті здобувачем початкових компетентностей для дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
      ІІІ ступінь – профільна освіта наукового спрямування (10-12 класи), термін навчання 3 роки, здобувається одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на продовження навчання на наступних рівнях освіти».
Отже, до 2022 року буде реалізоване поступове виведення початкової школи й здійснено повний перехід до базової та профільної  освіти наукового спрямування, яка здобувається  одночасно з базовою освітою та полягає в набутті здобувачем початкових компетентностей для дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
До 2024р. буде впроваджено профільне навчання (10-12 класи) за  напрямками:
 • хіміко-біологічний;
 • інформаційно-технологічний;
 • іноземної філології;
 • фізико-математичний.
ІІІ. Загальна Стратегія  розвитку Наукового ліцею
Пріоритетом діяльності Наукового ліцею №3 є створення комфортних умов для освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної діяльності, розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу.
Із метою вдосконалення освітнього процесу  обрано методичну проблему закладу – «Дослідницько-орієнтоване навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності».
     Відповідно до Положення про Науковий ліцей та  Стандарту спеціалізованої освіти в Науковому ліцеї №3 забезпечуються:
- можливості для участі учнів у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності;
- умови для розвитку інноваційної культури учнів;
- дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;
- безоплатний та безперешкодний доступ до навчального обладнання під час здійснення освітнього процесу для реалізації участі учнів у навчально-дослідницькій, дослідницько-експериментальній, науковій, конструкторській, винахідницькій, пошуковій діяльності.
    З метою реалізації методичної проблеми в закладі  впроваджуються уроки-колоквіуми, під час яких ліцеїсти мають можливість поглибити знання з певного предмету, працювати в групах, які займаються дослідницькою діяльністю, засвоювати курси «Фінансова грамотність», «Медіаосвіта», «Вплив зміни атмосферного тиску на серцево-судинну систему людини», «Біоіндикація навколишнього середовища за полютантами»,  «Design Sguad Global», беруть участь у проектах  Гете-Інституту в Україні «Prüfungen an Schulen»,  Європейської Комісії «E-Twinning Plus» тощо, готуватися до учнівських предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, інших конкурсів та змагань.
        З метою активізації науково-дослідницької діяльності та стимулювання творчого вдосконалення ліцеїстів, розгалуження інформаційно-комунікативної мережі учасників конкурсу-захисту МАН,  учні початкових та 5-7-х класів залучені до створення науково-дослідницьких робіт у рамках  проєкту «Юний науковець». Учні створюють науково-дослідницьку роботу за підтримки наставників,  мають змогу відчути себе дослідниками й долучитися до винахідництва та наукового пошуку. Переможці конкурсу–захисту МАН Наукового ліцею  практикують себе в ролі консультантів. Таким чином  відбувається науково-продуктивна співпраця з метою виявлення та розширення науково-дослідницьких винаходів для учнів з 7(8) років та подальшої участі на регіональному рівні.
   У закладі вводиться обов’язкова наукова практика: педагоги ліцею у співпраці з науковцями закладів вищої освіти пропонують форми й методи організації та проведення кожного  дня  з метою залучення учнів до науково-дослідницької  та науково-технічної діяльності, пошукової роботи, усвідомлення практичної складової предметів, формування міжпредметних зв’язків, розв’язування практичних вправ, вміння аналізувати та синтезувати матеріал, досліджувати об’єкти та процеси.
    Учні мають можливість обрати напрямок наукової практики: інформаційно-математичний, хіміко-біологічний, іноземних мов, історичний, географічний, мовознавчий, літературознавчий. Під керівництвом педагогів разом з науковцями закладів вищої освіти ліцеїсти створюють ментальні карти, відеорепортажі з місця подій, складають меню здорової їжі для дітей, досліджують сленґи та лексику у фільмах іноземною мовою, вивчають морфолого-синтаксичні особливості текстів, створюють логотипи фірм, вивчають закони раціональної економіки, створюють соціальну рекламу, організовують поетичні воркшопи,  інформаційні квести,  тематичні майстер-класи, досліджують художньо-геометричний світ, проводять досліди на виокремлення та синтез хімічних речовин, вивчають мікро- та макроелементи в побуті, отримують  досвід у читанні математичних графіків на базі метеорологічного центру та кардіологічного пункту, вчаться вимірювати радіаційний фон території, кодувати та розкодовувати тексти, створювати комп’ютерні анімації до казок, інтерактивні тести за допомогою онлайн- програм тощо
    Особлива увага в ліцеї приділяється вивченню  іноземних мов, бо «знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя, знання двох мов відкриває Вам усі двері у цьому коридорі» ( Ф.Сміт). З 5 класу впроваджується в усіх класах друга іноземна мова: французька, німецька або китайська.
 
Планова мережа класів
 
класи 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
2 3            
3 3 3          
4 2 3 3        
5 3 2+1 3+1 3+1 +2 +2 +2
6 2 3 3 4 4 2 2
7 2 2 3 3 4 4 2
8 2 2 2 3 3 4 4
9 2 2 2 2 3 3 4
10 2 2 2+1 2+1 2+1 3+1 3+1
11 1 2 2 3 3 3 4
12              
усього 22 22 22 22 22 22 22
 
Примітки:
+ кількість нових класів, які зараховуються на основі вступних тестів
 
Допрофільне навчання (8-9 класи):
допрофільність 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Іноземна філологія + + + + + + +
Інформаційно-технологічний   + + + + + +
Хіміко-біологічний     + + + + +
Фізико-математичний       + + + +
 
Профільне навчання   (10-11 класи)
допрофільність 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026
Іноземна філологія + + + + + + +
Інформаційно-технологічний   + + + + + +
Хіміко-біологічний     + + + + +
Фізико-математичний           + +
 
                 З метою впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу, залучення учнів до наукової діяльності, формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, створення комфортного освітнього середовища в Науковому ліцеї №3 реалізується низка проєктів, а саме: Ефективний менеджмент,  Юний науковець, Агенти змін, Медіагамотність, Світ без кордонів, CLIL, Територія успіху, Здорова дитина - здорова нація.

 
  Проєкт « Ефективний менеджмент»
 
Мета проєкту: 
 • забезпечення  наявності  необхідних  ресурсів  для  організації   
           освітнього  процесу, спрямованого на залучення та
           підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної
           діяльності;
 •  забезпечення наявності інформаційних систем для
           ефективного управління ліцеєм;
 • створення в ліцеї  інклюзивного освітнього середовища,
          універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності ліцею.
№ з/п Зміст роботи Термін виконання
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 20232024 2024-2025
 1.  
Організація освітнього процесу на початку навчальних семестрів.
Планування роботи.
Дотримання нормативних документів.
 
Внутрішньоліцейний  контроль.
+
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
+
 
 
+
 
+
 
+
 1.  
Створення внутрішньої системи якості освіти
(див. примітку).
+ + + + + +
 1.  
Забезпечення ефективної роботи Ради ліцею. + + + + + +
 1.  
Проведення щорічного моні-торингу освітніх змін, на основі результатів якого – прогнозування тенденцій інно-ваційного розвитку закладу. + + + + + +
 1.  
Раціональний та доцільний розподіл функціональних обо-в’язків між адміністрацією, учителями. + + + + + +
 1.  
Проведення освітніх та наукових обмінів, стажування та навчання за межами міста та країни педагогічних праці-вників, учнів; посилення між-регіональних зв’язків та ство-рення міжнародних зв’язків.       + + +
 1.  
Звіт директора перед грома-дськістю. + + + + + +
 1.  
Висвітлювання управлінської політики  закладу на офіцій-ному сайті ліцею. + + + + + +
 1.  
Забезпечення навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, які необхідні для реалізації освітньої програми:
 • навчальне обладнання для кабінету фізики
 • навчальне обладнання для кабінету хімії
 • лінгафонний кабінет
 • столи-трансформери в каб. іноземної мови
 • актова зала, забезпечена сучасним обладнанням
 • мультифункціональний спортивний майданчик
 • STEAM-лабораторія
 • оновлення комп’ютерної техніки
 • обладнання території: ліцей на свіжому повітрі
 • оновлення обладнання харчоблоку
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
+
 
 
+
+
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
+
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
Примітка:
З метою забезпечення внутрішньої системи якості освіти заплановано  провести наступні заходи щодо аналізу освітнього процесу:
рік 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023                2023-2024
Освітнє середовище ліцею + + + + +
Система оцінювання здобувачів освіти +   +   +
Педагогічна діяльність педпрацівників + +   + +
Управлінські процеси +   +   +
 
Очікувані результати:
 • Організація освітнього  процесу, спрямованого на залучення та   підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної  діяльності.
 •  Забезпечення наявності інформаційних систем для
     ефективного управління ліцеєм.
 • Створення в ліцеї  інклюзивного освітнього середовища,
     універсального дизайну та розумного пристосування.
 • Безпечність та комфортність приміщення та території ліцею для навчання та праці.
 • Забезпечення навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, які необхідні для реалізації освітньої програми.
Проєкт  «Юний науковець»
 
Актуальність обумовлена потребою створення центру інноваційної, наукової та експериментальної діяльності в освітньому закладі, як передумови досягнення високого освітнього рівня Наукового ліцею та забезпечення його дослідницького статусу.
Мета:
 • організація освітньої діяльності, спрямованої на залучення та підготовку учнів-ліцеїстів до наукової, науково-технічної та експериментальної діяльності;
 • забезпечення здобуття учнями рівня освіти, що перевищує вимоги Державного освітнього стандарту;
 • створення якісних умов для навчання дітей, які виявили здібності у певній освітній галузі відповідно до наукового профілю закладу освіти.
Завдання:
 • створення оптимальних умов для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей в  інтелектуальному, творчому напрямках;
 • реалізація інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
 • реалізація наукової діяльності, спрямованої на одержання й використання нових знань для розв’язання технологічних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки;
 • створення умов для набуття знань щодо провадження інноваційної діяльності з метою впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності;
 • оптимізація процедури підготовки та публікацій науково-дослідницьких проектів;
 • активізація участі ліцеїстів у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях;
 • створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих дітей.
Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Фінансування Примітки
 
Пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності Упродовж 2019-2024    
Створення інформаційного банку даних про обдарованих дітей Вересень 2019    
Розробка й апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей Вересень 2019    
Проведення моніторингу якості розвитку особистості дітей в процесі навчання та виховання та врахування результатів моніторингу в поновленні банку даних про обдарованих дітей Травень, щороку    
Провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідницько-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної діяльності Постійно    
Залучення учнів до соціологічних досліджень як форми наукової роботи Постійно    
Удосконалення системи заходів з ефективної підготовки учнів до участі в І-IV етапах Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін Постійно    
Залучення обдарованих дітей до участі  в наукових конференціях, у різноманітних учнівських конкурсах 2019-2024    
Започаткування та проведення  науково-практичної конференції для учнів Щорічно    
Започаткування та проведення на уроках наукових хвилинок для учнів 5-11 класів 2019-2024    
Залучення учнів до міжнародних дослідницьких проєктів Постійно    
Залучення учнів до захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН. 2019-2024    
Створення архіву наукової теки авторських розробок (робіт) учасників конкурсу-захисту МАН в медіатеці ліцею Травень 2019    
Упровадження уроків-колоквіумів з метою можливості поглибити знання ліцеїстів з певного предмету, працювати в групах 2019 - 2024    
Упровадження та реалізація наукових проєктів в рамках колоквіумів 2019-2024    
Запровадження  навчально-наукової  практики для учнів з метою їх залучення  до науково-дослідницької  та науково-технічної діяльності, пошукової роботи через практичну діяльність 2020-2024    
Проведення Дня Науки Квітень  щороку    
Розширення співпраці із ЗВО регіону.
Установлення міжнародних, міжре­гіональних, регіональних зв'язків з організаторами пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей.
Організація співпраці учнів та педагогів з науковцями закладів вищої освіти
Постійно    
Організація та проведення лабораторних та дослідницьких занять на базі ЗВО, відповідно до Угод про співпрацю Систематично    
Організація та участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах предметів природночо-математичного циклу («Колосок», «Кенгуру», «Левеня» тощо) Щороку    
Створення системи психологічної підтримки дітей та розробка індивідуальних траєкторій розвитку здобувачів освіти з високим та достатнім навчальним потенціалом Постійно    
Підвищення рівня мотивації учнів ліцею як основа успішного навчання Постійно    
Створення системи допрофільного та профільного навчання з метою розвитку пізнавальних компетентностей щодо розвитку конкурентоспроможної особистості випускника 2019    
Удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації допрофільного та профільного навчання 2020-2024    
Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми Постійно    
Систематичне оновлення сторін­ок сайту ліцею про результати участі ліцеїстів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсі-захисті наукових робіт МАН, інтелектуальних  та творчих конкурсах Постійно щороку    
Проведення свята «Гордість ліцею» з відзначенням учнів за результата­ми перемог у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсі-захисті наукових робіт МАН, інтелектуальних  та творчих конкурсах Травень, щорічно    
Розширити мережу науково-дослідницьких гуртків 2019 р.    
Зустрічі з видатними особистостями регіону (науковцями, письменниками,  художниками) 1-2 рази на рік    
Оснащення предметних кабінетів відповідно до змістового наповнення компонента держав­ного стандарту освіти на профільному рівні.
Створення навчально-матеріальної бази щодо забезпечення профільного навчання в ліцеї з урахуванням різних механізмів фінансування
І етап (2019 -2020 рр.).
 II етап (удосконалення) (протягом 2021 - 2023 рр.)
   
Розміщення інформації з питань змісту й напря­мів профілізації ліцею на веб-сайті закладу Протягом 2019 -2024 рр.    
Здійснення моніторингу щодо відстеження ефективності системи профільного навчання Постійно протягом 2012 - 2017рр.    
Забезпечення комп'ютерної підтримки викла­дання профільних дисциплін Протягом 2019 -2021 рр.    
Моніторинг результативності проєкту 2023-2024    
Очікувані результати:
 • створення та систематичне поповнення інформаційного банку даних про обдарованих дітей;
 • розробка та впровадження науково-дослідницьких проєктів;
 • функціонування класів з поглибленим вивченням окремих предметів для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей понад вимоги відповідного державного освітнього стандарту;
 • залучення здобувачів освіти до написання науково-дослідницьких робіт в системі МАН, участі у Всеукраїнських олімпіадах, творчих та інтелектуальних конкурсах;
 • реалізація експериментальної діяльності та/або наукової практики на базі лабораторій закладів вищої освіти та виробництв.
 
Підпроєкт  «Упровадження медіаграмотності»
(«Юний науковець»)
 
Мета: формування теоретичної бази знань учнів з основ медіаграмотності й практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів та їхньому міжособистісному спілкуванні; навчання сприйняттю й переробці інформації, переданої каналами мас-медіа (в широкому тлумаченні), розвиток критичного мислення, умінь розуміти прихований зміст того чи іншого повідомлення, протистояти маніпулюванню свідомістю індивіда з боку мас-медіа; включення позашкільної інформації в контекст загальної базової освіти, в систему предметних знань і умінь; формування вмінь знаходити, готувати, передавати й приймати інформацію, в тому числі з використанням різних медіаресурсів.
Завдання:  захистити учнів від медійних маніпуляцій, навчити вирізняти правдиве повідомлення від фейкового, розвивати критичне та креативне мислення ліцеїстів в інформаційному просторі.
 
Заходи Термін реалізації Фінансування Примітки
 
 1. Упровадження модуля «Теоретичні основи медіаграмотності»:
  1. Місце медіа та інформації в сучасному світі.
  2. Різновиди та історичний розвиток медіа.
  3. Друковані ЗМІ. Роль фотографії у масовій комунікації.
  4. Сучасні телевізійні жанри. Новини на телебаченні.
  5. Засоби комунікації в мережі Інтернет.
  6. Критичний аналіз медіатекстів - основа медіаграмотності.
2019-2020
 
 
II сем 2019-2020
 
II сем 2019-2020
 
I сем 2020-2021
 
 
I сем 2020-2021
 
II сем 2020-2021
 
I сем 2021-2022
   
 1. Упровадження модуля «Практична медіалогія»:
  1. Розвиток критичного мислення й умінь розуміти сутність повідомлень.
  2. Достовірність  та баланс думок.
  3. Маніпулятивні можливості медіа.
  4. Створення кумирів, негативних ідеалів тощо.
  5. Гіперболізовані ознаки медіаповідомлень.
  6. Відеопроєкти й аудіопрограми. Спецмедіапроекти.
  7. Елементи навіювання та їх наслідки й прояви в суспільстві.
  8. Безпека та етика поведінки в мережі Інтернет. Специфічна мова інтернет-середовища.
  9. Психологічні маніпуляції в рекламних зразках.
  10.  Адаптація гри «Медіазнайко»\ http://www.aup.com.ua/Game/index.html\ для учнів.
  11. Адаптація гри «Пригоди Літератуса» \https://media.am/literatus/#uk\  - освітньої гри з медіаграмотності для учнів.
  12. Створення аудіо- і відеопродукції та обґрунтування свого вибору під час дискусії про вплив медіаповідомлень
2020-2024
 
I сем 2020-2021
 
 
I сем 2020-2021
 
Постійно
 
II сем 2020-2021
 
I сем 2022-2023
 
I сем 2022-2023
 
 
II сем 2023-2024
 
II сем 2023-2024
 
 
II сем 2023-2024
 
Постійно упродовж 2020-2024 (6-7 кл)
 
Постійно упродовж 2020-2024 (8-9 кл)
 
 
2023-2024
   
 
Очікувані результати: особа, яка опанувала теоретичний матеріал і набула відповідних компетентностей,  повинна уміти:
• оцінювати мову медіатекстів, визначати їх форми, жанри й категорії;
• уміти описувати головні функції тих чи інших творців медіатекстів і людей, пов'язаних з їх поширенням;
• вміти ставити запитання з приводу головної думки медіатексту, виражати думки з приводу його змісту (точність, доречність, упередженість тощо) і форми;
• порівнювати власний досвід з аналогічним досвідом у сфері медіа всередині своєї вікової групи;
• розуміти специфіку жанру й виду медіатексту;
 • виявляти маніпулятивний контент медіа;
 • орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи функціонування різних видів масової інформації;
 • розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати медіаповідомлення;
 • обґрунтовувати свій вибір під час дискусії про медіапродукцію;
 • уважно та критично «читати» медіатексти;
 • відбирати медіатексти відповідно до розважального чи інформаційного аспекту змісту;
 • застосовувати правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та знати методи захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації.
Проєкт «Агенти змін»
Актуальність обумовлена потребою посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності Наукового ліцею №3
Мета:
 • створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів, оптимальних умов для реалізації інноваційних, методичних, науково-дослідницьких та експериментальних проєктів, співробітництва між учителями-фахівцями, втілення педагогіки партнерства;
 • посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності Наукового ліцею №3
Завдання:
 • створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження інноваційного досвіду роботи;
 • створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогів Наукового ліцею;
 • запровадження інноваційних та науково-дослідницьких методик, технологій навчання ;
 • розширення участі педагогів закладу у формуванні Освітніх програм, науково-методичних проєктів, участі в науково-практичних конференціях;
 • сприяти активізації публікаційної активності педагогів у наукових виданнях як  з індивідуальними так і спільними з ліцеїстами  проєктами;
 •  організація роботи методичних комісій та об’єднань, груп методичної підтримки та педагогічної майстерності з орієнтиром на сучасні соціальні вимоги, реалізацію принципів Концепції «Нова українська школа», Державних освітніх стандартів;
 • впровадження моніторингового супроводу ефективності роботи закладу щодо підвищення професіоналізму вчителів;
 • проведення рейтингової оцінки рівня методично-педагогічної діяльності педагогів; створення робочого портфоліо педагогів з урахуванням результатів діагностики творчого потенціалу;
 • посилити співпрацю педагогів Наукового ліцею №3 з науковцями закладів вищої освіти, міжнародну наукову співпрацю, шляхом створення умов для участі у наукових програмах та проєктах.
Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Фінансування Примітки
 
Упровадження моніторингового супроводу ефективності роботи закладу щодо підвищення професіоналізму вчителів. Проведення рейтингової оцінки рівня методично-педагогічної діяльності педагогів Щорічно,2019-2023    
Складання робочого портфоліо педагогів з урахуванням результатів діагностики творчого потенціалу, створення атестаційного портфоліо з метою узагальнення педагогічного досвіду роботи вчителя Щорічно, 2019-2023    
Обмін педагогічним досвідом в рамках закордонних проєктів співпраці 2019-2024    
Створення умов для підвищення кваліфікації педагогів через проходження сертифікації, проходження науково-методичних навчань, курсів, семінарів, вебінарів тощо, обмін досвідом і самоосвіта Постійно    
Створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів За потреби    
Обговорення моделей методичних матеріалів та «Робочої папки учителя», модернізація підходів підготовки учителя до занять Вересень, щорічно    
Створення та організація роботи методичної ради, методичних комісій, методичних об’єднань, творчих груп. 2019    
Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму 2019    
Проведення моніторингового дослідження готовності вчителів до роботи в профільних класах Протягом І семестру кожного року    
Забезпечення умов для участі педагогів у кон­курсах професійної майстерності, їх здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності 2019-2024    
Участь педагогів у кон­курсах професійної педагогічної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності Щорічно 2019-2024    
Організація діяльності педагога щодо підготовки ліцеїстів до написання робіт конкурсу-захисту МАН, Всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних  та творчих конкурсів. Щорічно 2019-2024    
Удосконалення особистого досвіду педагогів на основі кращих досягнень науки і практики викладання Постійно    
Відбір методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик із предметів, що відповідають формам і завданням навчання обдаро­ваних дітей. Поповнення методичної скарбнички медіатеки «Сучасні форми, методи й прийоми роботи з обдарованими дітьми» 2019-2024    
Оновлення та модернізація кабінету «Учительська», забезпечення його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп'ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи До 2020    
Розробка системи стимулювання інноваційної діяльності вчителів 2019-2020    
Реалізація інноваційних проєктів та співробітництва між учителями-фахівцями та науковцями НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтавський університет економіки і торгівлі,  Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 2019-2024    
Науково-практична конференція «Використання досягнень науки в системі роботи вчителя — основа розвитку творчої особистості учня» Щорічно    
Представлення за результатами діяльності педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями. Забезпечення виплати винагород учителям, учні яких посіли призові місця на ІІ-IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, у конкурсах-захистах за програмою МАН, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо 2019-2024 рр.    
Моніторинг результативності проєкту 2023-2024
 
   
Очікувані результати:
 • упровадження педагогами нового змісту освіти на підставі компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання; нових інформаційних технологій, продуктів науково-дослідницьких та експериментальних проєктів в освітній процес;
 • підвищення мотивованого саморозвитку та самовдосконалення, формування індивідуального стилю професійної діяльності, вибір індивідуального та професійного маршруту;
 • сформованість творчого, цілеспрямованого, працездатного педагогічного колективу;
 • створення та систематичне поповнення інформаційного банку даних науково-методичних освітніх продуктів учителів.
Підпроєкт  «Медіаграмотність для освітян»
Мета: формувати навички медіаграмотності  вчителів і викладачів у напрямку медіаімунітету особистості; рефлексії й критичного мислення як психологічних механізмів медіаінформаційної грамотності; здатності до медіатворчості.
Завдання: ознайомити учителів з методологічними аспектами  медіапедагогіки і основ аудіовізуальної грамотності; з’ясувати роль медіа у формуванні полікультурної картини світу; навчити визначати негативні тенденції, що створюють засоби масової інформації (дезорієнтація особистості, крайній негативізм, надлишковий оптимізм тощо); ознайомити з принципами маніпулювання свідомістю споживачів аудіовізуальної інформації; формувати  адаптаційне середовища для учнівської молоді, світоглядних позицій; використовувати навчальні ресурси медіаграмотності  в навчально-виховному процесі.
Очікувані результати: учитель, який опанував теоретичний матеріал і набув відповідних компетентностей,  повинен уміти:
 • поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами подачі інформації, засобами масової інформації;
 • запроваджувати в навчально-виховному процесі інноваційні технології навчання, створювати єдиний інформаційний простір (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
 • використовувати аудіовізуальну інформацію для сприйняття учнями цілісної картини  світу та взаємодії з соціумом;
 • залучати старше покоління, громадські організації, батьків учнівської молоді до формування морально-етичних орієнтирів, навчання її правильно орієнтуватися у пропозиціях сучасних масмедіа, формування власної думки;
 • розпізнавати гіперболізовані ознаки медіаповідомлень та пояснювати мету їх демонстрування;
 • розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати медіаповідомлення;
 • застосовувати дидактичний і виховний потенціал медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо).
Заходи Термін реалізації Фінансування Примітки
 
 1. Упровадження модуля «Теоретичні основи медіаграмотності»:
  1.  Організаційно-методичні аспекти формування основ медіаграмотності педагогічних працівників;
  2. Поняття “медіакомпетенція” та її основні ознаки й показники.
  3. Медіаграмотність і розвиток критичного мислення.
  4. Захист від маніпулятивного впливу медіа.
 
 
 
II сем 2019-2020
 
 
 
II сем 2019-2020
 
I сем 2020-2021
 
I сем 2020-2021
   
 1. Упровадження модуля «Практична медіалогія»:
  1. Вплив медіа на вікові категорії учасників освітнього процесу: педагогічних працівників, батьків, учнів тощо.
  2. Дезорієнтація особистості як підґрунтя формування фобій.
  3. Роль навчальних і розважальних програм, каналів телебачення України як чинників морального виховання особистості.
  4. Дидактичний і виховний потенціал медіа (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація навчання).
  5. Підвищення  рівня медіакомпетентності педагогів: людина в інформаційному просторі; вплив телебачення; соціальні медіа; особисте медіаполе; фактчекінг:  практичне застосування; фактологічні маніпуляції; використання  мотиву підсвідомого впливу в рекламі; мова ворожнечі тощо.
  6. Ознайомлення учителів з можливостями використання гри «Медіазнайко»\ http://www.aup.com.ua/Game/index.html\ та  «Пригоди Літератуса» \https://media.am/literatus/#uk\ в навчально-виховному процесі.
  7. Наскрізна інтеграція навчання медіаграмотності на уроках учителів-предметників  http://medialiteracy.org.ua/category/vchyteliu/seredniy-vchyteliu/program-seredniy-vchyteliu/
 
 
I сем 2020-2021
 
 
I сем 2020-2021
 
 
II сем 2020-2021
 
 
 
II сем 2020-2021
 
 
 
 
Упродовж 2022-2023 н.р.
 
 
 
 
 
 
 
Упродовж 2020-2021
 
   
 
Проєкт «Світ без кордонів»
Актуальність:
   Міжнародна співпраця, участь у міжнародних програмах та проєктах є одним із основних пріоритетів розвитку освіти сьогодення. Через партнерські зв’язки, на принципах розуміння та довіри молодь навчається разом з однолітками різних країн світу розвивати міжкультурне взаєморозуміння та вміння жити і працювати в глобальному просторі.
   Пріоритетним завданням діяльності ліцею є формування сучасної полікультурної особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий культурний простір. Саме тому адміністрація й педагогічний колектив ліцею особ­ливу увагу приділяють налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку ефективних способів і засобів його розвитку.
.
Мета проєкту: інтегрування в європейський освітній простір, удосконалення навичок володіння іноземними мовами, сприяння вчителям у підвищенні професійної підготовки, ознайомлення учнів з існуючими можливостями для здійснення усвідомленого вибору  майбутньої професії та залучення до міжкультурного діалогу.
 
Завдання проєкту:
 • укладання дво- і багатосторонніх договорів із навчальними закладами європейських країн;
 • вивчення досвіду зарубіжних колег із модернізації навчально-виховного процесу;
 • сприяння вчителям у підвищенні професійної майстерності;
 • участь у програмах, проєктах, акціях, конференціях, форумах разом із зарубіжними навчальними закладами;
 • участь у програмах партнерських обмінів між українськими та європейськими навчальними закладами;
 • участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів разом із зарубіжними навчальними закладами;
 • участь у проєктах і програмах міжнародних організацій;
 • розроблення спільних освітніх проєктів;
 • організація позакласної діяльності;
 • підвищення рівня комунікативної компетентності учнів;
 • підвищення конкурентоздатності ліцею у вихованні особистості, здатної до самореалізації в сучасних умовах мультилінгвального та полікультурного світового простору.
 
Етапи реалізації проєкту Термін реалізації Фінансування Примітки
І. Організаційно-підготовчий етап:
- розробка плану реалізації проєкту;
- створення ініціативної групи вчителів з пошуку інформації про міжнародні освітні програми та пошуку нових партнерів для співпраці;
- підготовка вчителів та учнів до участі в міжнародних проєктах і програмах;
- залучення ресурсних центрів Британської Ради та Американського Дому, відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні до співпраці;
- підписання угоди про співпрацю з Goethe-Institut в Україні;
- підписання угоди про співпрацю з «Macmilan Publishers Limited»;
- підготовка до  підписання Меморандуму про співпрацю з «Cambridge University Press» та до створння центру підготовки до екзаменів Cambridge English.
Березень 2018 р. - березень 2020 р.    
ІI. Практичний етап:
- співпраця з Leeds University: проходження навчальної практики іноземними студентами в Науковому ліцеї №3;
- співпраця з Goethe-Institut: складання іспитів з отриманням міжнародних сертифікатів, участь учителів та учнів у проєктах та конкурсах, участь учителів у семінарах, Всеукраїнський проєкт Goethe-Institut в  Україні «Міст в  німецький університет», Всеукраїнський спільний проєкт Гете-Інституту та Міністерства освіти і Науки України "Іспити у школах", Всеукраїнський проект "Мережа сталого розвитку CLIL" Goethe-Institut в Україні;
- співпраця з видавництвом «Macmilan Publishers Limited»: онлайн-моніторинг досягнень учнів з англійської мови, методичні семінари/вебінари для вчителів, консультації з питань ЗНО/ДПА;
-залучення до освітнього процесу волонтерів Корпусу Миру;
- участь у міжнародних мовних літніх таборах та підтримка молодіжного волонтерського руху;
- участь у програмах обміну учнів та вчителів у рамках "Програми партнерства" між м. Полтава та містами Фільдера;
- участь у програмі обміну майбутніх лідерів (FSA-FLEX) «Акт на підтримку свободи» організації «Американські премії в галузі освіти» (ACCELS);
- участь у програмі «Українсько-американські премії за досягнення у викладанні» (TEA);
- участь у програмі Корпусу Миру (США) «Викладання англійської мови як іноземної» (TEFL);
- участь у Міжнародному проєкті для учнів і вчителів середніх шкіл “Pearson and BBC Live Classes”  (Великобританія).
- участь у Міжнародному проєкті для учнів і вчителів середніх шкіл “Design Squad Global” (США).
- участь у Міжнародному проєкті для учнів і вчителів середніх шкіл “Kidlink” (США). 
- участь у проєкті Євросоюзу «Підтримка мережі Євроклубів України»;
- участь у навчальній програмі Європейської Комісії “eTwinning”;
-    участь педагогів у семінарах, тренінгах, конкурсах, on-line конференціях, вебінарах, курсах підвищення кваліфікації вчителів англійської та німецької мов  (British Council, Goethe-Institut, American Council of International Education, «Macmillan Publishers Limited», «Oxford University Press», «Cambridge University Press»,  «National Geographic», «MM Publication», «Huber», «Cornelsen»).
Квітень 2020 р. - травень 2024 р.  
Закупівля сувенірів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закупівля канцтоварів та необхідного приладдя для організації роботи мовного табору
 
IІІ. Узагальнювальний етап:
-   узагальнення результатів роботи;
-   презентації досвіду роботи;
- проведення семінарів і круглих столів з метою пропагування досвіду роботи.
Травень 2024 р. - червень 2024 р.    
 
Очікувані результати:
 1. Укладання дво- і багатосторонніх договорів із навчальними закладами європейських країн.
 2. Підвищенні професійної майстерності вчителів.
 3. Участь у програмах, проєктах, акціях, конференціях, форумах разом із зарубіжними навчальними закладами.
 4. Участь у програмах партнерських обмінів між українськими та європейськими навчальними закладами.
 5. Участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів разом із зарубіжними навчальними закладами.
 6. Участь у проєктах і програмах міжнародних організацій.
 7. Cпільні освітні проєкти.
 8. Організація позакласної діяльності.
 9. Підвищення рівня комунікативної компетентності учнів.
 10. Підвищення конкурентоздатності ліцею у вихованні особистості, здатної до самореалізації в сучасних умовах мультилінгвального та полікультурного світового простору.
 
Проєкт «Упровадження методики предметно-мовного
інтегрованого навчання (CLIL) в освітній процес»
 
Актуальність
    У сучасному полікультурному суспільстві володіння іноземною мовою розглядається як один із головних інструментів розширення предметних знань та можливостей. Різноманітні методи та підходи в навчанні іноземних мов набувають високої популярності в сучасному світі глобалізації та інтеграції. Європейська інтеграція України зумовлює прискорення процесу оволодіння іноземними мовами та підвищення його якості, сприяє просуванню в напрямку полікультурності, багатомовності, розвитку громадянських компетентностей особистості, міжкультурної взаємодії. Оскільки тенденції полікультуризації суспільства загалом і наукової спільноти зокрема відкривають нові можливості обміну інформацією та досвідом, сучасний погляд на іноземну мову  як інструмент досягнення професійних цілей спонукає до нових підходів щодо вивчення мови.
   За даними Ради Європи, багатомовність поєднує цілий спектр мовних та культурних можливостей, серед яких рідна мова / мови, вивчені мови, використовувані мови та частини набутих мов. Отже, підготовка до життя в багатомовному світі передбачає використання мовного триптиху: «мова навчання», «мова для вивчення», «мова через навчання», у якому іноземна мова перестає бути прерогативою гуманітарних спеціальностей, особливо філологічних, і стає інструментом досягнення успіху в будь-якій освітній, професійній чи суспільній діяльності людини.
   Постає закономірне питання – яким чином поєднати в закладі загальної середньої освіти вивчення іноземної мови із вивченням інших дисциплін, не зашкодивши жодній з освітніх цілей?
   Одним із можливих рішень зазначеної проблеми може бути застосування методики CLIL, яка дає можливість створити ситуації, коли предмети або частини предметів викладаються іноземною мовою з подвійною метою, а саме: вивчення змісту немовного предмету із одночасним вивченням іноземної мови , інтегрувати мови з немовним змістом в освітньому середовищі з двофокусним навчанням, тобто поєднати мовну та немовну спрямованості навчального змісту. Крім цього, таке середовище є сприятливим для спрямування зусиль учнів на вивчення немовного предмету засобами іноземної мови таким чином, щоб спонукати їх до мислення іноземною мовою.
Мета проєкту: експериментально перевірити вплив методики предметно-мовного інтегрованого навчання (англ. CLIL  – Content and Language Integrated Learning, далі – методика CLIL) під час вивчення предметів циклу MINT (математика, інформатика, природознавчі науки, технології) на формування ключової компетентності «здатність спілкуватися іноземними мовами» та готовності учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності.
Завдання проєкту:
 1. розробити програму впровадження методики CLIL під час вивчення предметів циклу MINT у 5–9 класах;
 2. розробити та апробувати навчально-методичне забезпечення для впровадження методики CLIL під час вивчення предметів циклу MINT у 5–9 класах;
 3. підготувати вчителів закладу до впровадження методики CLIL;
 4. скоригувати форми організації освітнього процесу в 5–9 класах з іноземних мов та предметів циклу MINT відповідно до особливостей упровадження методики CLIL;
 5. здійснити моніторинг впливу методики CLIL на рівень навчальних досягнень учнів 5–9 класів з іноземної мови і предметів циклу MINT, а також на результативність їх участі в предметних олімпіадах, науково-дослідницьких конкурсах та проєктах.
 
Етапи реалізації проєкту:
 
Термін
реалізації
Фінансування Примітка
І. Організаційно-підготовчий етап:
 • навчання в Goethe-Institut в Україні (м. Київ) тандемів учителів іноземної мови та предметів циклу MINT на семінарах із питань упровадження методики CLIL у освітній процес;
 • участь у всеукраїнському проєкті «Мережа сталого розвитку CLIL у моїй школі» (Goethe-Institut);
 • створення та організація робочої групи науковців, методистів та вчителів, які здійснюватимуть науково-методичний супровід експерименту;
 • підготовка вчителів до експериментального навчання;
 • розробка змін до організації освітнього процесу у 5–9 класах;
 • розробка методик моніторингу впливу методики CLIL на рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів з іноземної мови і предметів циклу MINT (математика, інформатика, природознавчі науки, технології), а також на результативність участі в предметних олімпіадах, науково-дослідницьких конкурсах та проєктах;
 • інформування громадськості та педагогічної спільноти про проміжні результати реалізації експерименту.
Квітень 2018 – грудень 2019 рр.    
ІI. Практичний етап:
 • створення програми впровадження методики CLIL в освітній процес у 5-9 класах;
 • розробка та апробація навчально-методичного забезпечення для впровадження методики CLIL під час вивчення предметів циклу MINT у 5–9 класах;
 • забезпечення наставницької підтримки вчителів – учасників регіонального експерименту;
 • здійснення експериментального навчання;
 • коригування програми та навчально-методичного забезпечення впровадження методики CLIL в освітній процес у 5-9 класах;
 • моніторинг ходу експерименту і його проміжне коригування.
Січень 2020 р. – травень 2024 р. Закупівля канцтоварів та необхідного приладдя для проведення уроків за методикою CLIL
 
Створення преміального фонду для вчителів-учасників проєкту
 
 
IІІ. Узагальнювальний етап:
 • узагальнення результатів експериментального навчання;
 • формулювання висновків теоретико-експериментального дослідження;
 • проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на популяризацію досвіду щодо впровадження методики CLIL в освітній процес закладу загальної середньої освіти;
 • визначення динаміки показників рівня сформованості в учнів 5–9 класів ключової компетентності «здатність спілкуватися іноземними мовами» та підготовки учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності;
 • розроблення рекомендацій щодо впровадження методики CLIL у закладах загальної середньої освіти.
Червень – грудень 2024 р. Друк посібників із розробками уроків СLIL та практичними порадами, рекомендаціями щодо проведення цих уроків  
 
 
 
Очікувані результати проєкту:
 • програма впровадження методики CLIL під час вивчення предметів циклу MINT у 5–9 класах;
 • навчально-методичне забезпечення для запровадження методики CLIL в освітній процес у 5-9 класах;
 • готовність учителів закладу до впровадження методики CLIL в освітній процес у 5–9 класах;
 • підвищення рівня сформованості в учнів 5–9 класів ключової компетентності «здатність спілкуватися іноземними мовами»;
 • підвищення рівня підготовки учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності.
 
Проєкт «Територія успіху»
 
Мета проєкту: створення безпечного толерантного середовища відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; сприяти впровадженню ідей толерантності, допомагати встановленню доброзичливих взаємовідносин між дітьми і  батьками, школярами та педагогами, між однолітками; сприяти розвитку цілісної особистості дитини, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення, з активною позицією, яка діє згідно морально-етичними принципам та здатна приймати відповідальні рішення; поважає гідність і права людини; формування особистості інноватора, здатного змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці, учитися упродовж життя.
Завдання проєкту:
 • створення умов для навчання, виховання учнів, які забезпечують збереження фізичного й психологічного  здоров’я дітей;
 • створення успішних ситуацій для розвитку особистості дитини;
 • надання можливості кожному ліцеїсту відчути радість досягнення успіху; усвідомлення своїх здібностей, можливостей;
 • формування лідерських якостей та їх реалізації;
 • забезпечення умов для створення толерантного середовища в освітньому закладі;
 • координація зусиль педагогічної та батьківської громадськості для попередження протиправних дій і вчинків серед учнівської молоді;
 • забезпечення організації змістовного дозвілля і відпочинку;
 • налагодження правової пропаганди й освіти через наочну агітацію: телебачення ліцею та газету;
 • розвиток у дітей відповідного віку життєвих навичок, таких як: ефективне спілкування, повага до прав людини, робота в команді, протистояння негативним соціальним впливам, запобігання конфліктам;
 • сприяння розвитку інформаційно-комунікаційних і комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу.
 
Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Фінансування Примітки (відповідальні)
І.Організаційний
Участь в освітній програмі позитивного розвитку
«Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття»
Жовтень  – грудень 2019    
Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах.      
Діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційний стан учнів. Вересень 2019    
Діагностування рівня напруги, тривожності учнівських колективах Жовтень 2019    
ІІ.  Практичний (реалізаційний)
Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти.
Соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах класу.
Визначення рівня тривоги учнів.
Листопад-травень 2019-2020    
Проведення ранкових зустрічей  черговим класом  з метою формування навичок дружніх стосунків. Щоранку    
Складання памꞌяток , порад «Як допомогти дітям упоратися з  булінгом». Грудень 2019    
Започаткувати в газеті ліцею «The lyceum times» рубрику «Бути людиною на землі» . Жовтень 2019    
Створення  банку методичних матеріалів для проведення виховних заходів, уроків-дискусій  із проблем профілактики злочинності, шкідливих звичок, булінгу, інтернет-безпеки. 2010-2024    
Створення Школи успішного батьківства  за участю практичного  психолога  та соціального педагога ліцею. Вересень 2019    
Створення в ліцеї служби порозуміння Жовтень 2019    
Участь у Всеукраїнській програмі розвитку шкільних медіа «Youth MediaLab». Лютий 2020    
Проведення заходів з представниками поліції, ювенальної превенції, громадськими, благодійними організаціями, управлінням юстиції, безоплатною правовою допомогою, Lions Quest та іншими організаціями. Протягом  проєкту    
Створення учнями «Законів щасливого життя». Березень 2020    
Забезпечення розвитку гурткової роботи, організованого дозвілля учнів шляхом залучення педагогів, батьківської громадськості. 2019-2024    
Організувати флешмоб   «Обличчя» нашого класу». Травень 2020    
Створення мініпроєкту «People create happiness». Березень 2020    
Участь у Всеукраїнських акціях «Життя без тютюнопаління», «Антинаркотик». Вересень-жовтень 2020-2024    
Залучення учнів  до творчого проєкту Гравікон «Зрозуміти світ». 2020-2021    
Проведення акцій «Бумеранг добра». 2020-2021    
Реалізація проведення занять за програмою «Рівний-рівному». 2020-2024    
Проведення батьківських лекторіїв «Не заплющуй очей», спільних виховних заходів з метою активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування, щодо формування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в громадянському суспільстві. 2020-2024    
Проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів «Добро без меж». 2020-2023    
Проведення циклу  виховних занять «Уроки толерантності -простір толерантності». 2019-2024    
  Створення квіз-клубу ліцею. 2020-2021    
 Проведення акцій добрих справ «Нехай комусь стане тепліше від наших добрих слів». Протягом 2030-2024н.р.    
ІІІ. Узагальнюючий
2023-2024
Діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційний стан учнів.     Адміністрація, педагогічний колектив ліцею
Визначення динаміки показників рівня сформованості культури спілкування учасників освітнього процесу.      
Проведення моніторингу безпечності та комфортності закладу освіти та освітнього середовища (анкетування, опитування).      
Очікувані результати:
 • створення умов для безпечного освітнього середовища;
 •  збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я;
 •  формування культури спілкування учасників освітнього процесу;
 • встановлення доброзичливих стосунків між дітьми й батьками, учнями та педагогами;
 • прийняття й правильне розуміння учнями багатого різноманіття культур  країни, наших форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності;
 • формування в молоді навичок незалежного мислення, критичного осмислення й вироблення суджень, заснованих на моральних та духовних цінностях;
 • організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів;
 • профілактика правопорушень в учнівському середовищі;
 • розвиток інформаційно-комунікаційних і комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу;
 • співпраця педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування з формування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в суспільстві;
 • виявлення проявів насилля, булінгу над дітьми, бездоглядності, рівня обізнаності учнівської молоді з питань негативного впливу на життя й здоров’я алкоголю, тютюну, наркотиків;
 • ознайомлення учнів, їхніх батьків з нормативно-правовими документами з питань соціально-правового захисту дітей та з адміністративною, кримінальною відповідальністю;
 •  організація роботи з обдарованими дітьми;
 •  профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;
 •  виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності й моралі;
 • зростання позитивного іміджу освітнього закладу;
 • розвиток у дітей життєвих навичок, а саме: ефективного спілкування, поваги до прав людини, роботи в команді, протистояння негативним соціальним впливам, конфліктам і їх конструктивне розв’язання (переговори, медіація, примирення), ініціативність;
 • навчити дітей знаходити вихід із кризових ситуацій.                                      
 
                                 
Проєкт
«Здорова дитина — здорова нація»

 Актуальність проєкту
   Сучасна нормативно-правова база освіти передбачає не тільки турботу про здоров'я нового покоління, а й виховання в молоді засад здорового способу життя, турботу про власне здоров'я. Загальновідомо, що найціннішим для кожної людини є здоров'я. Актуальність теми здорового способу життя підтверджують і статистичні показники. За даними фахівців, у останні роки мають місце такі негативні тенденції: фізіологічно зрілими народжуються не більше 14% дітей, значно знизилося число абсолютно здорових дітей  (їх залишається не більше 10-12 %). Щоб зберегти своє здоров’я, зміцнити його, реалізувати всі можливості, які надає людині природа, учні мають знати, як розпізнавати стан власного здоров’я, як запобігти хворобі, дії яких чинників потрібно уникати, тому, що однією з основних складових систем підготовки учнівської молоді є формування здорового способу життя.
Мета проєкту:  сформувати фізично, психічно, соціально здорову особистість  як гаранта здорової нації.
Завдання проєкту :
1. Створити середовище, сприятливе для зміцнення здоров’я дитини.
2. Розробити систему заходів щодо реалізації проєкту.
3. Забезпечити формування в учнів мотиваційної установки на здоровий спосіб життя.
4. Залучити батьків, спонсорів, громадськість до реалізації проєкту.
Шляхи реалізації проєкту
 
 
Термін
виконання
Фінансування Примітки
Вивчення теми та завдань проєкту. Опрацювання різних джерел інформації. Вересень
2019
   
Проведення опитування, анкетування серед школярів та батьків про їхнє ставлення щодо теми проєкту. Вересень
2019
   
Організація творчих груп. Розподіл пошукових і творчих завдань. Жовтень
2019
   
Пошук можливих шляхів  фінансування, матеріальної підтримки. Жовтень
2019
   
Вивчення ефективних шляхів взаємодії з представниками правоохоронних органів, медичних установ. Жовтень
2019
   
Проведення моніторингу здоров’я учнів. Вересень
2019-2024
   
Забезпечення  необхідних санітарно -гігієнічніх умов навчання та виховання учнів. Постійно
 
   
Забезпечення ліцею  дезінфікуючими засобами та медичними препаратами для надання першої медичної допомоги. Постійно За рахунок БО «Наша рідна школа»  
Аналіз стану та причин дитячого травматизму, нещасних випадків серед учнів. Постійно
 
   
Організація та  проведення спортивного свята "Козацькому роду нема переводу". 2 рази на рік
2019-2020
   
Створення на сайті ліцею розділу з питань формування здорового способу життя. Постійно
 
   
Консультування батьків з питань створення безпечного для дитини середовища та здорового способу життя. Постійно
 
   
Організація зустрічей з медичними працівниками «Корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я» . Постійно
 
   
Залучення батьків до співпраці щодо формування здорової дитини – проведення спортивних свят.  Постійно
2019-2024
   
Розробка та впровадження комплексу фізичних вправ для підтримки правильної постави. Постійно
 
   
Створення в класах зони для зняття фізичного напруження зору. 2019-2024    
Обладнання куточків відпочинку та релаксації в навчальних класах. 2019    
Обладнання кожного кабінету партами-конторками 2019-2024 30000грн  
Проведення навчальних занять на природі та в літньому класі. 2019-2024    
Залучення науковців, фахівців з питань гігієни зору та ротової порожнини, порушення постави, здорового харчування. Постійно
 
   
Створення і впровадження системи здорового харчування «Склади свою тарілку здорового харчування». Постійно
 
   
Дослідження забруднення повітря вуглекислим газом у класах. 2019-2024    
Моніторинг вологості повітря у класних приміщеннях. Постійно
 
   
Навчальний проєкт «Складання радіаційної карти приміщення ліцею та його подвір’я». 2020-2024    
Здійснення моніторингу щодо відстеження ефективності заходів проєкту «Здорова дитина - здорова нація». Постійно    
 
Очікувані результати:
- Створення в ліцеї цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
- Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
- Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
- Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
- Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії ліцею, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.
        
 ІV. Очікувані результати Стратегії розвитку
 • Організація освітнього  процесу, спрямованого на залучення та   підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної  діяльності.
 •  Забезпечення наявності інформаційних систем для
     ефективного управління ліцеєм.
 • Створення в ліцеї  інклюзивного освітнього середовища,
     універсального дизайну та розумного пристосування.
 • Безпечність та комфортність приміщення та території ліцею для навчання та праці.
 • Забезпечення навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, які необхідні для реалізації освітньої програми.
 • Функціонування класів з поглибленим вивченням окремих предметів для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей понад вимоги відповідного державного освітнього стандарту.
 • Залучення здобувачів освіти до написання науково-дослідницьких робіт у системі МАН, участі у Всеукраїнських олімпіадах, творчих та інтелектуальних конкурсах.
 • Реалізація експериментальної діяльності та наукової практики на базі лабораторій закладів вищої освіти та виробництв.
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження інноваційного досвіду роботи.
 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогів Наукового ліцею.
 • Запровадження інноваційних та науково-дослідницьких методик, технологій навчання.
 • Розширення участі педагогів закладу у формуванні Освітніх програм, науково-методичних проєктів, участі в науково-практичних конференціях.
 • Активізація публікаційної діяльності педагогів у наукових виданнях як  з індивідуальними, так і спільними з ліцеїстами  проєктами.
 •  Організація роботи методичних комісій та об’єднань, груп методичної підтримки та педагогічної майстерності з орієнтиром на сучасні соціальні вимоги, реалізацію принципів Концепції «Нова українська школа», Державних освітніх стандартів.
 • Упровадження моніторингового супроводу ефективності роботи закладу щодо підвищення професіоналізму вчителів.
 • Проведення рейтингової оцінки рівня методично-педагогічної діяльності педагогів; створення робочого портфоліо педагогів з урахуванням результатів діагностики творчого потенціалу.
 • Посилення співпраці педагогів Наукового ліцею №3 з науковцями закладів вищої освіти, міжнародну наукову співпрацю, шляхом створення умов для участі в наукових програмах та проєктах.
 • Укладання дво- і багатосторонніх договорів із вищими навчальними закладами Полтави та європейських країн.
 • Участь у програмах партнерських обмінів між українськими та європейськими навчальними закладами.
 • Участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів разом із зарубіжними навчальними закладами.
 • Участь у проєктах і програмах міжнародних організацій.
 • Розроблення спільних освітніх проєктів;
 • Підвищення конкурентоздатності ліцею у вихованні особистості, здатної до самореалізації в сучасних умовах мультилінгвального та полікультурного світового простору.
 • Ефективна  модель внутрішньої системи якості освітніх послуг ліцею.
 • Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності ліцею на ринку освітніх послуг.
 
 
 
 
 
 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/