Ми знаходимось


Концепція розвитку Наукового ліцею №3

 

 Головними завданнями Наукового ліцею є:

 • підготовка майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях;
 • провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності;
 • забезпечення здобуття учнями освіти відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проектно-конкурсних тощо);
 • забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності;
 • навчання на засадах загальнонаціональних цінностей, формування громадянської позиції, власної гідності, патріотичного виховання, академічної доброчесності;
 • пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності;
 • розроблення та впровадження нових освітніх технологій і форм організації освітнього процесу;
 • налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами;
 • залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій відповідно до профілю наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату до освітнього процесу, керівництва проектними групами учнів.

    У Науковому ліцеї  освітній процес поєднується з участю та/або підготовкою учнів до наукової, науково-технічної, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності відповідно до стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування. Педагогічний колектив Наукового ліцею працює над методичною проблемою:
«Дослідницько-орієнтоване навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності».
    З метою реалізації головних завдань у 2019-2020 н.р. укладено угоди про співпрацю з Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка,Полтавським університетом економіки і торгівлі,
  меморандум з Полтавським юридичним інститутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
2019-2020 – перший навчальний рік Наукового ліцею №3, закладу, який спрямований на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової, науково-технічної діяльності. Ліцеїсти одночасно із здобуттям загальної середньої освіти отримують освіту наукового спрямування, а саме:

 • хіміко-біологічного;
 • інформаційно-технологічного;
 • фізико-математичного.

   Особлива увага в ліцеї приділяється вивченню  іноземних мов, бо «знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя, знання двох мов відкриває Вам усі двері у цьому коридорі» ( Ф.Сміт).
Ліцейна спільнота, об’єднана гаслом: «Onelyceum, Onespirit, Oneteam», постійно шукає шляхи вдосконалення освітнього процесу. Саме тому в закладі введені уроки-колоквіуми, під час яких, обравши певний предмет, учень може поглибити, удосконалити свої знання, зайнятися пошуковою, конструкторською, науковою діяльністю. Проводяться уроки-дискусії, під час яких ліцеїсти розвивають уміння критично мислити,  використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем, генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність,  цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства.
 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/            

Якщо ви маєте запитання ви можете скористатись зворотнім звязком