Ми знаходимосьУстановчі документи закладу

 

1.  РІЧНИЙ   ПЛАН   РОБОТИ  НА  2020-2021  НАВЧАЛЬНИЙ   РІК
   
      Переглянути


2.  ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ УЧНІВ НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ №3
     
     Переглянути3   ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО  ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ  ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

      
Переглянути


4.    ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС " КРАЩИЙ КЛАС РОКУ"

       Переглянути


5.    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ
     
      Переглянути


6.    НАКАЗ ПРО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

       УЧАСНИКІВ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

        Переглянути 


 7    ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ  УЧАСНИКІВ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

         Переглянути

 
8.      
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ , ВІДРАХУВАННЯ ТА  ПЕРЕВЕДЕННЯ
        УЧНІВ ДО НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ №3 

        
         Переглянути

9.    КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР НА 2019-2024 р.р.

       Переглянути
 

10.    ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЖПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
         НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ №3
       
      
 Переглянути

        Додаток 1  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

       
 Додаток 2   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ


11.     ВИТЯГ ІЗ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СПРАВИ
  
          
Переглянути       

          ост. сторінка


                
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/