Ми знаходимосьМетодична робота

Методична проблема Наукового ліцею:
«Дослідницько-орієнтоване навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності».
У закладі  впроваджено уроки-колоквіуми, під час яких ліцеїсти мають можливість поглибити знання з певного предмету, працювати в групах, що займаються дослідницькою діяльністю з тем, як-от: «Фінансова грамотність», «Медіаосвіта», «Вплив зміни атмосферного тиску на серцево-судинну систему людини», «Біоіндикація навколишнього середовища за полютантами»,  «DesignSguadGlobal»,  реалізовувати проєкти, наприклад,  Гете-Інституту в Україні «PrüfungenanSchulen» та  Європейської Комісії «E-Twinning Plus», готуватися до учнівських предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН тощо.
У ліцеї упроваджені уроки-дискусії, під час яких учні розвивають уміння критично мислити, використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем, генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства
З метою залучення учнів до науково-дослідницької  та науково-технічної діяльності, пошукової роботи, усвідомлення практичної складової предметів, формування міжпредметних зв’язків, розв’язування практичних вправ, уміння аналізувати та синтезувати матеріал, досліджувати об’єкти та процеси та відповідно до Положення про наукову практику, яка відбувається під час зимових канікул,  педагогами ліцею у співпраці з науковцями закладів вищої освіти розроблено нові форми і методи організації та проведення занять: проєктні технології, контекстне навчання, імітаційне навчання тощо.
У Науковому ліцеї №3 викладають 52 високопрофесійні педагоги, серед яких 1 відмінник освіти України; 15 учителів-методистів, 7 мають звання «старший учитель», 32 працівники мають  сссчч«вищу» кваліфікаційну категорію, 5 – «першу», 5 – «другу», 10 – спеціалістів/магістрів. З метою формування наукового мислення до викладання фізики, хімії, математики, інформатики, англійської мови залучені викладачі вишів (2 кандидати філологічних наук, 2 кандидати хімічних наук, 2 кандидати фізико-математичних наук, 1 кандидат технічних наук).
У закладі діють 3 методичні комісії:
  • фізико-математичних дисциплін (керівник Зуй В.І.);
  • природничих та суспільних дисциплін (керівник Шевченко С.В.);
  • іноземної філології (керівник Кордюк Л.А.),
 та  3 методичні об’єднання учителів:
  • української мови, літератури  та зарубіжної літератури (керівник Тихоненко Н.І.);
  •  естетичних дисциплін, фізичної культури, предмету «Захисту Вітчизни» (керівник Пазинич В.А.);
  •  класних керівників (керівник Мошенець О.Г.).

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/