Ми знаходимосьУчнівське самоврядування

 
Структура учнівського самоврядування

Мета і завдання:
 -  залучити учнів ліцею до проведення освітнього та ви­ховного процесу;
 -  створити умови для реалізації творчого потенціалу особистості;
 -  формувати освічену, творчу особистість, здатну до самореалізації, самовдосконалення, самовизначення;
 - виховувати свідомого громадянина України, повагу до історич­ного минулого свого народу, толерантне ставлення до культури й національних здобутків інших народів;
 -  формувати цілісну особистість, яка має такі риси:, доброта, гу­манність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, повага і любов до людей, порядність, правдивість, скромність, мужність, сміливість
Завдання:
-         підготовка і проведення конкурсів, творчих звітів, змагання;
-         забезпечення порядку в ліцеї, організація чергування в ліцеї, у класах;
-         організація дозвілля на перервах;
-         проведення  зборів, конференцій, виставок, конкурсів;
-         організація роботи зі збереженням майна ліцею;
-         контроль за відвідуванням учнями ліцею;
-         звітність президента
Кредо:
«Кожну справу самі плануємо, самі виконуємо і самі оцінюємо».
Склад парламенту на 2023-2024н.р 
Посада ПІБ учня клас
1 Президент Кебкал Софія 9-С
2 Прем’єр-міністр  Удовіченко Тетяна 8-Л
3 Міністр науки Костенко Поліна 8-М
4 Міністр медіа та інформації Попович Михайло 10-К
5 Міністр культури і спорту Яловець Назар 8-Л
       
       
       
       
 
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/