Ми знаходимосьМО вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури.

Методична тема
«Формування життєво необхідних компетентностей школярів на уроках словесності.

Потужне, креативне, творче методичне об’єднання вчителів української мови та літератури й зарубіжної літератури- це 10 фахівців вищої категорії, серед яких Герой України,  два кандидати філологічних та педагогічних наук.
Молодість душі і юність серця - вчительської долі суть буття.
Усмішка дитини, підлітка довіра - це не про роботу, а про сенс життя!
Коли разом - про усе на світі
Через слово вічне, мову поколінь...
З вами, альфа-діти, щогодини
Поринаємо у мудрості глибінь!
Вчитель-методист, Герой освіти, наукові маємо звання...
Та найбільша радість - це тобі, дитино, показати шлях до пізнання

                  

  ПІБ вчителя
Методична тема
 
    
          Гринь І.М. 
Вчитель      
української мови та        літератури    

«Дослідно-орієнтоване навчання на уроках української мови як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності».

Демченко Л.О.
Вчитель      
української мови та        літератури   «Формування предметної компетентності старшокласників у процесі вивчення української літератури»
 

Тихоненко Н.І.

Вчитель      
української мови та        літератури  
«Медіаграмотність на уроках української мови та літератури як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і креативного мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності »
    

  Якименко Н.О.

Вчитель      
української мови та        літератури  

«Формування навичок ділової комунікації як один із чинників розвитку ключових компетентностей і критичного мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності» Науменко О.М. 

Вчитель      
української мови та        літератури  

«Використання критичного мислення як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності»


Алабужина Н.І.

Вчитель      
української мови та                літератури  
 


«Навчально-дослідницька діяльність учнів на уроках української мови та літератури як інструмент формування та розвитку ключових компетент-ностей, здатної до інноваційної діяльності»
 

Балагура Т.І.

Вчитель      
української мови та                літератури  
«Розвиток творчих здібностей учнів як інструмент формування креативної особистості, здатної до інноваційної діяльності»
           

Головко О.В.

Вчитель      
зарубіжної літератури  

«Дослідно-орієнтоване на уроках зарубіжної літератури як інструмент формування наукового мислення особистості».

«Створення комфортного психологічного клімату в освітньому закладі для розвитку особистості кожної дитини у відповідності зі своїми природними здібностями».
            

Теплова О.В.

Вчитель      
української  мови та  літератури 
«Формування компетентного мовця та свідомого читача шляхом використання цифрових технологій в освітній діяльності ».
     

 


http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/