Ми знаходимосьМК іноземної філології

"Упровадження змісту предметно-мовного інтегрованого навчання як інструменту формування та розвитку ключових компетентностей та наукового мислення учнів з метою успішної інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір"

Методична комісія іноземних мов – це 17 висококваліфікованих фахівців, серед яких доктор філологічних наук, два кандидати філологічних наук, десять учителів вищої категорії. Наші вчителі не лише майстри в навчанні ліцеїстів, підготовці їх до перемог у різноманітних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях, конкурсах, участі у наукових конференціях та семінарах, а й мудрі та досвідчені наставники для колег і студентів як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, британські студенти з університету міста Лідс, які вивчають англійську мову як іноземну, щороку проходять стажування у ліцеї під керівництвом наших педагогів.  ПІБ вчителя Методична тема

Вовченко О.М.

Вчитель
німецької 
мови

«Застосування елементів методики CLIL на уроках німецької мови як засіб інтегрування вивчення іноземної мови з іншим навчальним предметом»
   


Кирильчук О.Б.

Вчитель 
німецької мови
кандидат педагогічних наук  
доцент
координатор науково-дослідницької діяльності профілю іноземна філологія

 

 «Формування іншомовної     компетенції на основі     інтерактивної   діяльності»
   

Зуєнко М.О.

Вчитель
англійської  
мови,

доктор філологічних наук, доцент

«Діджиталізація CLIL занять у середніх та вищих закладах освіти»
         

Кордюк Л.О.

Вчитель 
англійської мови

«Реалізація методики CLIL на уроках англійської мови як чинник адаптації особистості в добу глобалізації»
      

Любченко Т.С.

Вчитель
англійської мови

«Використання інтерактив них технологій у навчанні англійської мови різним видам мовленнєвої діяльності»

Овсієнко К.І.

Вчитель 
англійської мови 

«Використання методу CLIL для формуванння навичок монологічного мовленння учнів на уроках англійської мови»


Мошенець О. Г.

Вчитель 
англійської  та
французької мов

«Використання елементів методики CLIL на уроках англійської та французької мов з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов»

Гринь С. С.

Вчитель 
англійської мови

«Метод CLIL як предметно-мовне інтегроване навчання англійської мови у початковій школі»


Чернорук А. О.

Вчитель
німецької  мови

 
«Використання елементів методики CLIL  на уроках німецької мови з метою мотивації учнів під час вивчення іноземних мов»
    

Одом О.І

Вчитель 
англійської мови

«Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови»

Коняхіна А.О.

Вчитель 
англійської мови

«Використання інтерактив них технологій у навчанні англійської мови різним видам мовленевої діяльності»

Калініченко В.В.

Вчитель 
німецької  та
англійської мов

«Культурологічний підхід до вивчення німецької мови у середній школі»
     

Шпак Я.С.

Вчитель 
англійської мови

«Регулятивний вплив текстів на уроках англійської мови»


 

Димарь Н.С.

Вчитель 
німецької мови

 «Практично-діяльнісні технології формування комунікативної компетентності  учнів на уроках німецької мови

Царук О.Я.

Вчитель 
англійської та
німецької мов

«Розвиток критичного мислення на уроках іноземної мови в контексті НУШ»
     

Коломієць А.Ю.

Вчитель 
англійської мови

«Використання мовних  ігор для розвитку мовних навичок учнів»

  
http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/