Ми знаходимосьМК іноземної філології

 
  ПІБ вчителя Методична тема

Вовченко О.М.


«Застосування елементів методики CLIL на уроках німецької мови як засіб інтегрування вивчення іноземної мови з іншим навчальним предметом».

Любченко Т.С. 

 
«Використання інтерактивних технологій у навчанні англійської мови різними видами мовленнєвої діяльності».

Овсієнко К.І. 


«Використання методу CLIL для формуванння навичок монологічного мовленння учнів на уроках англійської мови».
 

Мошенець О. Г.

«Використання методу CLIL на уроках англійської та французької мов з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов».

Моісеєва Н. О.

«Акмеологічний підхід до розвитку творчої особистості  учнів старшої школи під час вивчення англійської мови».

Киричок Л. Д.


«Інтегрований підхід до викладання англійської мови як засіб формування і розвитку навичок 21 століття».

Гринь С. С.


«Метод CLIL як предметно-мовне інтегроване навчання англійської мови у початковій школі».

Сосенко Л. В.


«Формування мовленнєвої компетенції учнів шляхом застосування інтерактивних форм роботи на уроках англійської мови».


Чернорук А. О.

 
«Використання акметехнологій підчас вивчення німецької мови у середній школі».
 

 


 
 

 Ніколенко К.С.


«Культурологічний підхід до вивчення німецької мови у середній школі».

Євженко І.В.


«Використання інтерактивних технологій та інтернет-ресурсів на уроках німецької мови для розвитку гармонійної особистості учня».
 
 

 

 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/