Ми знаходимосьНауково-педагогічні працівники

Карапиш Світлана  Павлівна

доктор філософії зі спеціальності
"Публічне управління та адміністрування"

 

     

Капітон Алла Мирославівна

доктор педагогічних наук
доцент 

Напрям наукової діяльності:

  • Дослідження процесів розвитку інформатизації національної економіки.  

                                     Публікації

                         НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ                   
   

Логвин Михайло Михайлович

кандидат географічних наук,
доцент кафедри туристичного та
готельного бізнесу Полтавського 
університету економіки і торгівлі

    

 

Кирильчук Оксана Борисівна

кандидат педагогічних наук,
доцент,
координатор науково-дослідницької
діяльності профілю іноземна філологія

 

    

Якименко Наталія Олегівна

вчитель української мови та літератури

Напрям наукової діяльності:
"Формування навичок ділової комунікації
як один із чинників розвитку ключових компетентностей і критичного мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності"

    

Подошвелев  Юрій Георгійович

 доцент,
кандидат фізико-математичних  наук
координатор науково-дослідницької діяльності
інформаційно-технологічного профілю

 

  

Зуєнко Марина Олексіївна

доктор філологічних наук,
доцент 


 

 

 

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/