Ми знаходимосьМК фізико-математичних дисциплін

«Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога»

 Математичні і фізичні дослідження є вірогідним свідченням інтелектуального прогресу.              
                                                                                                                                      Ф.Кеджорі
Методична комісія фізико-математичних дисциплін об'єднує  11 висококваліфікованих педагогів (7 з них мають звання «вчитель-методист»). Навчальну діяльність учнів учителі МК організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації, інтелектуального розвитку. Саме тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких, експериментальних. Учителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідницького характеру. Наші ліцеїсти є переможцями  олімпіад, конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів територіального відділення Малої академії наук України, учасниками   Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених з міжнародною участю «Новітні інформаційні технології в освіті і науці».


  ПІБ вчителя Методична тема

Гончарова Г.С.

Вчитель
математики

«Особливості впровадження методики CLIL на уроках математики» 
 

Карапиш С.П.

Вчитель
математики
«Формування у здобувачів освіти природничо-математичної компетентності та залучення їх до науково-дослідницької діяльності на уроках математики в умовах змішаного навчання» 

Таскіна Л.Л.

Вчитель
інформатики
«Реалізація діяльнісного підходу до навчання інформатики як способу формування життєвих компетентностей учня» 

Зуй В.І.

Вчитель 
фізики,
астрономії
«Впровадження методики CLIL на уроках фізики у 9 класі»
 

Олефіренко С.І.

Вчитель 
математики
та економіки
 
«Використання методики CLIL на уроках математики як один із засобів підвищення якості знань».
 

Голуб А.М.

Вчитель 
математики
« Впровадження методики CLIL на уроках математики у 9 класі»
 

Конюшенко Т.Л.

Вчитель 
інформатики

«Використання методики  CLIL на уроках інформатики як спосіб формування інформаційної компетентності»

 

 

Іванова В.В.

Вчитель математики
та  інформатики
«Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики як засіб реалізації STEAM-освіти»

Гордова К.В.

Вчитель 
математики
«Активізація пізнавальних навичок та розвиток життєвих компетентностей на уроках математики »

 

     
   

Кулініч О.В.

Вчитель 
інформатики та фізики

«Впровадження інноваційних технологій для розвитку креативного мислення, життєвих компетентностей  у процесі вивчення фізики та інформатики»

 
     


Бариш  О.О.

Вчитель 
математики

 
«Використання освітньої технології CLIL у вивченні математики»
        

Дмитренко  С.В.

Вчитель 
математики
«Формування у здобувачів освіти природничо-математичної компетентності в умовах змішаного навчання»
        

Стеценко  С.А.

Вчитель 
фізики
«Формування пізнавальної активності здобувачів освіти на уроках фізики шляхом впровадження нестандартних форм і методів навчання»
         

Капітон А.М.

Вчитель 
інформатики
кандидат економічних наук , доцент

 

«Формування   інформаційної компетентності та залучення до науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти на уроках інформатики»
         

Подошвелев Ю.Г.

 доцент
доктор фізико-математичних наук

координатор науково-дослідницької діяльності інформаційно-технологічного профілю

«Формування математичної компетентності та залучення до науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти»

http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/