Ми знаходимосьМО класних керівників

Методична тема об’єднання класних керівників
«Дослідницько-орієнтоване навчання як інструмент формування та розвитку ключових компетентностей і наукового мислення особистості, здатної до інноваційної діяльності»

Методичну роботу методичного об’єднання класних керівників у 2023-2024 н.р. сконцентровано на вирішенні виховного проблемного питання:
 "Формування цілісної особистості, інноватора, патріота, здатної до наукової діяльності та інноваційного мислення"

Методичні теми над якими працюють вчителі

   Клас                           

ПІБ вчителя  

Методична тема

5-К

Кулініч О.В.


«Формування особистості, яка гармонійно поєднує всі людські цінності  і чесноти».   
 

5-Н

Теплова О.В.


«Згуртування дитячого колективу у умовах НУШ». 
    

5-О

Царук О.Я.


«Створення стресостійкого середовища для розвитку здібностей та успішної самореалізації учнів». 
    

      6-А      

 

            Науменко О.М.                                               


«Формування морально духовної  життєво компетентної  особистості, яка успішно самореалізлвується у соціумі як громадянин, сем’янин, професіонал».     

6-Б

Каневська О.І.


«Духовність у становленні та розвитку гармонійної особистості та свідомого громадянина держави».
 

6-С

Калініченко В.В.


«Виховання творчої, самостійної, креативної особистості  в умовах НУШ »
 

6-К

Олефіренко С.І.


«Формування духовно-моральної особистості, вміння співпрацювати з іншими в колективі в умовах НУШ».
 

 
     6-Н    

 

Коняхіна А.О


«Соціалізація дітей в сучасному освітньому просторі засобами сімейно-родинного виховання».
      

7-А

Мошенець О.Г.


«Формування національної свідомості учнів та виховання любові до традицій українського народу».
 

7-Н

Якименко Н.О.


«Інноваційні підходи до формування особистості учня початкової школи у сучасному освітньому просторі».
 

7-М

Положишник І.А.


«Формування і розвиток класного колективу в умовах доброзичливого ставлення один до одного».
 

7-Д

Кравченко Д.В.


«Формування основних соціальних компетентностей учнів в умовах сучасної школи ».
 

8-А

Бариш О.О.


«Виховання високоосвіченої, гармонійно розвиненої , інформаційно свідомої здатної до саморозвитку та самовдосконалення».   
  

8-Л

Кордюк Л.А.


«Формування та розвиток класного колективу в умовах доброзичливого ставлення один до доного».
 

8-М

МурильоваТ.Є.


«Виховання гармонійно розвиненої, інформаційно свідомої особистості, здатної до саморозвитку та критичного мислення».
 

9-А

Конюшенко Т.Л.


«Формування  учнівського колективу  шляхом виховання обов’язку, відповідальності, етичних норм поведінки та спілкування.»
 

9-В

Лічова Л.М.


«Формування моральної самосвідомості, відповідальності як риси особистості і навчання культури поведінки на основі керування собою».
 

9-С

Голуб А.М.


«Шляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання школярів».
 

10-А

Ребрик Т.О.


«Морально-духовний розвиток  та створення комфортних умов для розкриття учнівського потенціалу".
 

10-К

Гринь С.С.

«Самоосвіта- шлях до успіху».

11-А

Тихоненко Н.І.


«Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин.»
 

11-Н

Шанаєва О.В.


«Пізнати самого себе та допомогти в цьому своїм учням».
 http://pedpresa.com             http://mon.gov.ua             http://zno-kharkiv.org.ua/